POCZĄTEK

Katechizm Kościoła Katolickiego 

1

Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka ,by uczynić  go uczestnikiem swego szczęśliwego życia . Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi .Powołuje go i pomaga mu szukać , poznawać , i miłować siebie ze wszystkich sił . Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele . Czyni to przez swego Syna ,którego posłał jako Odkupiciela i Zbawiciela ,gdy nadeszła pełnia czasów.  

W nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi , by w Duchu Świętym stali się jego przybranymi dziećmi , a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia .

 

Na  początku  istniał Bóg – Wszechmogący, nieskończony nieograniczony ,oszałamiający w  swej  wielkości . Odwieczna pełnia życia ,mądrości , miłości , miłosierdzia ,doskonałości i niewypowiedzianej chwały . Z tej miłości i dobroci Bóg Ojciec powołał świat przez Swego Jednorodzonego Syna , w Nim i z Nim , w mocy Ducha Świętego .Bóg nadał światu kształt i tchnął w niego życie , które w sposób niedoskonały , ale rzeczywisty odzwierciedla Jego życie .

W tym wszechświecie stworzył Ziemię , trzecią planetę ,krążącą  wokół słońca . Która jest jedna ze 100 bilionów gwiazd w galaktyce zwanej Drogą Mleczną . Na Ziemi Bóg stworzył wszystkie rodzaje życia i wszelkie istoty żywe. Punktem kulminacyjnym Jego dzieła  było stworzenie człowieka , na własny obraz i podobieństwo . Z nieskończonej miłości , miłosierdzia , najgłębszej mądrości i dobroci , Bóg stworzył stworzenie podobne do Siebie , zdolne kochać , poznawać , wybierać , decydować, myśleć ,mówić , budować ….