Cytaty  ze Starego  Testamentu  wskazujące na Jezusa Chrystusa   Mesjasza  Pańskiego 

Jezus urodził  się  w Betlejem

(Mi 5,1)

A ty, Betlejem Efrata,
    najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
    Z ciebie mi wyjdzie
    Ten, który będzie władał w Izraelu,
    a pochodzenie Jego od początku,
    od dni wieczności*.

Z  Najświętszej Maryi  Panny  dziewicy

(Iz 7,14)

Dlatego Pan sam da wam znak*:
    Oto Panna* pocznie i porodzi Syna,
    i nazwie Go imieniem Emmanuel*.

Jako potomek Dawida

(Iz 9,6)

Wielkie będzie Jego panowanie
    w pokoju bez granic
    na tronie Dawida
    i nad Jego królestwem,
    które On utwierdzi i umocni
    prawem i sprawiedliwością,
    odtąd i na wieki*.
    Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Został wezwany z Egiptu

(Oz 11,11)

jak ptactwo przylecą z Egiptu,
    i z asyryjskiej ziemi jak gołębie;
    sprawię, że wrócą do swoich siedzib -
    wyrocznia Pana.

(Oz 11,1)


    i syna swego wezwałem z Egiptu*.

Działał w Galilei

(Iz 9,1-2)

Naród kroczący w ciemnościach
    ujrzał światłość wielką;
    nad mieszkańcami kraju mroków
    światło zabłysło.
 Pomnożyłeś radość,
    zwiększyłeś wesele*.
    Rozradowali się przed Tobą,
    jak się radują we żniwa,
    jak się weselą
    przy podziale łupu.

Został odrzucony przez swój lud

(Iz 53,3)

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
    Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
    jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa*,
    wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Wjechał do Jerozolimy na osiołku

(Za 9,9)

Raduj się wielce, Córo Syjonu,
    wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
    Oto Król twój idzie do ciebie,
    sprawiedliwy i zwycięski.
    Pokorny - jedzie na osiołku,
    na oślątku, źrebięciu oślicy*.

Zdradzony przez przyjaciela

(Ps 41,10)

Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem
    i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę*
.

Sprzedany za trzydzieści srebrników

(Za11,12)

Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie - zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników

 

Oskarżony przez fałszywych świadków    

(Ps35,11)

Powstają fałszywi świadkowie,
    pytają o to, czego nie wiem.

Za dobro odpłacili Jezusowi Chrystusowi  złem i zaplanowali jego śmierć i go zabili 

(Ps 35 ,12)

Płacili mi złem za dobro,
    czyhali na moje życie.

Jezusem wzgardzono, został odepchnięty przez swój lud , był chłostany , mąż boleści , przybity do krzyża za nasze grzechy , wszyscy zbłądzili żądając jego śmierci , milczał jak baranek , ust swych nie otworzył ,nikomu nie wyrządził krzywdy ,został zmiażdżony  cierpieniem ,wydał swe życie na ofiarę za grzechy ,usprawiedliwia wielu , przydzielił mu Pan wielu .     

(Iz53,1-12)

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?
    na kimże się ramię Pańskie objawiło?*
2 On wyrósł przed nami jak młode drzewo
    i jakby korzeń* z wyschniętej ziemi.
    Nie miał On wdzięku ani też blasku,
    aby na Niego popatrzeć,
    ani wyglądu, by się nam podobał.
3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
    Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
    jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa*,
    wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
    On dźwigał nasze boleści*,
    a myśmy Go za skazańca* uznali,
    chłostanego przez Boga i zdeptanego.
5 Lecz On był przebity za nasze grzechy,
    zdruzgotany za nasze winy.
    Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
    a w Jego ranach jest nasze zdrowie*.
6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
    każdy z nas się obrócił ku własnej drodze*,
    a Pan zwalił na Niego
    winy nas wszystkich.
7 * Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,
    nawet nie otworzył ust swoich.
    Jak baranek na rzeź prowadzony,
    jak owca niema wobec strzygących ją,
    tak On nie otworzył ust swoich.
8 Po udręce i sądzie został usunięty*;
    a kto się przejmuje Jego losem?*
    Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących;
    za grzechy mego ludu* został zbity na śmierć.
9 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi,
    i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem*,
    chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy
    i w Jego ustach kłamstwo nie postało.
10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
    Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
    ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży*,
    a wola Pańska spełni się przez Niego.
11 Po udrękach swej duszy,
    ujrzy światło* i nim się nasyci.
    Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,
    ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,
    i posiądzie możnych jako zdobycz,
    za to, że Siebie na śmierć ofiarował
    i policzony został pomiędzy przestępców*.
    A On poniósł grzechy wielu,
    i oręduje za przestępcami.

Rzucono los o Jego ubranie  

(Ps 22,19)

moje szaty dzielą między siebie
    i los rzucają o moją suknię.

Podano Jezusowi  ocet i żółć do picia 

(Ps 69,22)

 Dali mi jako pokarm truciznę,
    a gdy byłem spragniony, poili mnie octem*.

Został przebity włócznią , ale nie złamano Mu kości 

(Za 12,10)

Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności*. Będą patrzeć na tego*, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym

(Ps34,21)

 Strzeże On wszystkich jego kości:
    ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu*.

Jednak odmiennie aniżeli ci  sprawiedliwi którzy Go poprzedzali ,Jezus powstał z martwych 

(Ps16,10)

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

 Jezus zasiądzie po prawicy Boga Ojca 

(Ps 16,11)

Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

Jezus powstał z martwych i  wstąpił do nieba 

(Ps 49,16)

Lecz Bóg wyzwoli moją duszę
    z mocy Szeolu, bo mię zabierze*.

(Ps 68,19)

Wstąpiłeś na wyżynę, wziąłeś jeńców do niewoli*,
    przyjąłeś ludzi jako daninę,
    nawet opornych - do Twej siedziby, Panie!

(Ps 16(15),8-11)

 
 Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy*.

 
9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 * bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

Jezus zasiądzie po Prawicy Boga Ojca  , wrogowie Jego położeni będą pod jego stopy 

(Ps110,1)

Dawidowy. Psalm.
    Wyrocznia Boga dla Pana mego:
    «Siądź po mojej prawicy,
    aż Twych wrogów położę
    jako podnóżek pod Twoje stopy .

[index]