Dowody Biblijne (Stary Testament)

 

Jezus Mesjasz

Zapytał Ich Jezus
<<Za Kogo Wy Mnie Uwarzacie?>>
Piotr Odpowiedział
<<Za Mesjasza Bożego>>
(Łk 9, 20)

 

Miłosierdzie Boże

Czas by  olbrzym obudził  się , bodźcie współczesnymi apostołami ,pamiętajcie że każdy z nas stanie przed Bogiem i zda relacje z tego czy niósł Dobrą Nowinę innym ludziom !!!!!!!!!! 

Na nasze strony weszło do tej pory 7345560 osób

ze względów technicznych liczniki wielokrotnie zaczynały od  zera

Dowody Biblijne (Nowy Testament)

Świadectwo Jezusa o Sobie

Słuchaj Izraelu

Dowody Pozabiblijne

Świadectwo Trzech Króli

Początek i Koniec

Całun Turyński

Cuda Eucharystyczne

Świadectwa Żydów 

Wydarzenia wskazujące na Jezusa

Potwierdzenie Boskości Chrystusa

Czekamy na tego samego Mesjasza

Trójca Święta

www.jezusm.republika.pl

 

 

 www.jezusmi.republika.pl 

 

 

Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej Dziś, 11 listopada 2016 roku, w 1050 rocznice Chrztu Polski . Wielka , historyczna chwila . Oto udało się spełnić daną Bogu Ojcu i Synowi Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu  obietnicę, którą przed 225 laty w imieniu Rzeczypospolitej złożyło Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm i Senat wraz królem i Prymasem Polski.  Zdecydowano wówczas o wybudowaniu Świątyni Opatrzności jako Wotum Narodu Polskiego . Bóg Ojciec wzywa  człowieka do przyjęcia Jego Miłości  w osobie Jednorodzonego Syna jak i do czci Należnej Jemu i całej Trójcy Świętej  Msza św. 9.00 , 18.00

 

INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI  W SANKUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE ŁAGIEWNIKACH 19 LISTOPADA 2016 ROKU

EPISKOPAT POLSKI PRZYGOTOWUJE TEKST INTRONIZACJI ,MA BYĆ TO POCZATEK PROCESU INTRONIZACJI

  Nasz Sztandar Polaka Bóg Honor Ojczyzna , a tu w roku 1050 Rocznicy . robactwo szatana odważyło się sprofanować Naszego Boga Jezusa Chrystusa w miejscowości Lipiany koło Pyrzyc . Skazali się na śmierć wieczną .Bóg nie da drwić z siebie . Podpisali się trzema szóstkami sługusy szatańskie .Bóg posyła Anioły by ukarać ta zbrodnie . Węża  trzeba zmiażdżyć zanim ukąsi.  Dobrze że są ci co Polskę i Wiarę  noszą w sercu , Przetrwa Naród Polski to przetrwa wiara Polaków . 

 

Biblijne ziarnko gorczycy podniesione w palcach w stronę nieba przysłania 156000 galaktyk , to są obliczenia współczesnej nauki , skoncentrujmy się na stwórczym akcie Boga Ojca .On ze swoim Synem Jezusem Chrystusem nas kocha , pragnie naszego szczęścia i tu na ziemi a później w niebie .Na ludzkość czeka tak wiele, przecież nie znamy nawet naszej galaktyki . Czy zdamy egzamin z człowieczeństwa , czy sami się wyniszczymy ? czy skończymy jak idioci z bronią w ręku , czy jak mądrzy ludzie z miłością w sercu  przetrwamy ? . Przecież Bóg chce byśmy mądrze korzystali z tego co stworzył , chce żebyśmy się rozmnożyli i rozprzestrzenili . Bóg nie chce naszej zagłady . To szatan podsyca konflikty on chce naszego zniszczenia . My odwrotnie dążmy do świętości , miłości i pokoju do tego powołał nas Bóg .  . Już teraz sprzedawane jest czyste powietrze w puszkach w zatłoczonych miastach Azji . Słuchajmy papieża Franciszka zadbajmy o naszą planetę Ziemię to nasz Dom . Apostolm 

 ( Nowe technologie wykorzystanie ,słońca , wiatru , geotermii , biomasa , przypływy morza ,rzeki . Jeżeli tego nie zrobimy to większość przybrzeżnych miast będzie pod wodą  )

…………

DLACZEGO NIE CZCI SIĘ  BOGA OJCA  SYNA  JEGO JEZUSA CHRUSTUSA I DUCHA ŚWIĘTEGO DLACZEGO TAK MAŁO CZCI SIĘ TRÓJCE SWIETĄ  PRZCIEŻ ROZUM SAM POKAZUJE KOLEJNOŚĆ  OSÓB 1  BÓG OJCIEC 2 JEZUS CHRYSTUS 3 DUCH ŚWIETY CZYLI BÓG NASZ JEDYNY PÓŻNIEJ NMP KRÓLOWA  ,ANIOŁOWIE ,ŚWIECI I BŁOGOSŁAWIENI  . CO MÓWI JEZUS CHRYSTUS -EWANGELI ŚWIĘTEGO JANA 16, 23 ZAPRAWDĘ ,ZAPRAWDĘ MÓWIĘ WAM , O COKOLWIEK POPROSICIE OJCA W IMIĘ MOJE DA WAM .

……………

Papież Franciszek przyjedzie Do Polski z Okazji Światowego Dnia Młodzieży 27-31 lipca odwiedzi Kraków Jasną Górę , w Naszej Stolicy Duchowej 28 lipca odprawi Msze św. Z okazji  1050 rocznicy Chrztu Polski  jest to rocznica  powstanie narodu polskiego - zapraszamy

Biała Hostia po konsekracji zamieniła się w widoczne ciało Jezusa , te cuda Eucharystyczne miały miejsce w  Polsce w miejscowość Sokółka i Legnicy – znaki Bożej obecności . Korzystajmy  Bóg czeka z Miłością co dzień  na Każdego człowieka ,póki żyjemy na ziemi  możemy go brać do serca ,

Około 3 milionów pielgrzymów  co roku od 26 czerwca do 5 lipca  przybywa  z całej Brazylii i sąsiednich krajów do sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w Trindade . Jest to największe sanktuarium Boga Ojca w świecie . Polscy ludwisarze z Przemyśla odlewają Największy Dzwon na świecie do tego sanktuarium ważył będzie 50 ton średnica 4,5 m i wysokość ponad 4 metry – W Polsce jest też miejsce Gdzie Bóg Ojciec jest Czczony w Kielcach zapraszamy

 

 Chrystus Górę  Mokattam w Kairze  trzy razy podniósł by uchronić Chrześcijan  Koptów przed śmiercią, tego zarządzał Kalif sprawdzając Chrześcijańską wiarę ,dlatego Koptom pozwolono zachować wiarę w Jezusa Chrystusa pod panowaniem islamu ,post i modlitwa wyprosiła łaskę u Boga

Człowiek który w imię Boga zabija innych ludzi a się nie nawróci nie będzie w niebie  .

………………………………………

Różaniec o Imieniu Jezus – kiedyś ludzie  modlili się  do Jezusa tym Różańcem obecnie mało modlimy się do Jezusa . Jest to piękna modlitwa z obietnicą kto by raz odmówił tę modlitwę będzie w Niebie. Tak się zaczyna i kończy jak różaniec Maryjny te same ma tajemnice .Na dużych paciorkach mówi się Ojcze Nasz.. i Zdrowaś Mario.. .Na małych paciorkach w Tajemnicach radosnych –Jezu Synu Dawida zmiłuj się nad nami .W Tajemnicach światła –Jezu Boski Mistrzu zmiłuj się nad nami .W tajemnicach bolesnych Jezu Nazareński Królu Żydowski zmiłuj się nad nami .W tajemnicach chwalebnych –Jezu Synu Boga Żywego zmiłuj się nad nami . Książeczka do Nabożeństwa dla Katolików ,, Najświętsze Serce Jezusa ,,

Imprimatur Częstochowa 7 maj 1927 Vicarius Generalia Fr. Mireski  Sekretarius Dr.Stanisław Zając –Tajemnice światła uzupełniono

.Godz 8.16 Hiroshima po Mszy św. Ośmiu Jezuitów żyjących nabożeństwem Różańcowym zostało porwanych ogniem i siłom eksplozji atomowej wirowali w ogniu o temperaturze 3000 stopni Celsjusza i sile uderzeniowej 1500 km /h. Spadli na podłogę klasztoru ,wokoło  była pusta  powierzchnia  ,domy zniszczone ludzie wyparowali  przetrwały figury Pana Jezusa z Sercem i NMP z Niepokalanym Sercem ,klasztor i katedra i oni Jezuici o.Hubert ,o Hugo ,o Wilhelm i inni .200 razy podawano ich specjalnym badaniom nie stwierdzono żadnego urazu, choroby popromiennej nie stwierdzono dożyli późnej starości. Bóg uchronił przed Atomem   . Dlaczego milczy się o tym ? Weźmy różaniec do ręki  i walczmy o swoje i innych zbawienie .Taką Moc Bożą ukrywa ta Maryjna  modlitwa Różańcowa  w orędziu Fatimskim mówi o tym Najświętsza Maryja Panna .  

Pan Jezus uczynił cud przez ukazanie swej agonii 8 tysiącom ludzi z dostojnikami kościoła  , w  Kościele Limpias , Santander ,Hiszpania . W głównym ołtarzu ożył  na krucyfiksie lata 1914 – 1921 r . rozbudził wiarę w parafii , już nie było wiernych , czy my też czekamy na taki cud ? 

 Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ponieważ jest tylko jeden Bóg , Ojciec wszechmogący i Jego jedyny Syn  Jezus ,i Duch Święty : Trójca Święta . –Katechizm Kościoła Katolickiego –paragraf drugi 233

Bogiem Katolików jest Trójca Święta

Kościół Rzymsko  Katolicki Jest Święty i każdy w Kościele powołany jest do Świętości

W Kościele Trzeba Trwać i podporządkować się Papieżowi, obecnie Franciszkowi

Wszelkie próby niepodporządkowania się Biskupom i Papieżowi są zdradą i rozdzieraniem mistycznego ciała Jezusa Chrystusa

 

 

 apostolm@op.pl

 

 

7 SIERPNIA DZIEŃ BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI, POWIERZMY OJCU NIEBIESKIEMU SWOJE SPRAWY ON NAPRAWDE POMOŻE WAM MNIE POMÓGŁ, DZIEŃ WYZNACZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI………………………………

BÓG OJCIEC STWORZYCIEL KOCHAJACY WSZYSTKICH

LUDZI NA ZIEMI ZWRACA UWAGĘ ŻE LUDZIE ZAPOMNIELI ODDAWAĆ MU CZEŚĆ , CHWAŁĘ I MIŁOŚĆ MU NALEŻNĄ .

DOBRY BÓG OJCIEC PRAGNIE PRZYTULIĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA I GO ZBAWIĆ – CZYTAJ ,, TRÓJCA ŚWIETA „ BÓG OJCIEC,ABAB ,PATER ,DEUS , OMNIPOTENS .

BÓG OJCIEC MÓWI ;

WSZYSCY CI KTÓRZY WEZWĄ MNIE IMIENIEM OJCA -CHOĆBY TYLKO JEDEN RAZ – NIE ZGINĄ , ALE PEWNI BĘDĄ ŻYCIA WIECZNEGO RAZEM Z WYBRANYMI.

Orędzie Boga Ojca można nabyć u Jezuitów z Bydgoszczy w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli

Pod wezwaniem Boga Ojca powstały Kościoły w Zaporożu  poświecony przez J.E.Bp Jana Olszańskiego, Drohiczynie , Boga Ojciec czczony jest również w Bielinie w Sanktuarium św. Wojciecha , Obraz Boga Ojca  poświęcił J.E Bp Edward Frankowski

 

 

BÓG DAJE NAM PAPIEŻA FRANCISZKA NAMIESTNIKA CHRYSTUSOWEGO BY ODNOWIŁ KOŚCIÓŁ - SŁUCHAJMY GO W NIM NADZIEJA

 

 

                                                                 KRZYŻ W SZKOŁACH I MIEJSCACH PUBLICZNYCH

NIE STANOWI NARUSZENIA PRAW DO WOLNOŚCI ANI NIE JEST ELEMENTEM INDOKTRYNACJI . WYKŁADNIA WIELKIEJ IZBY TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU ,TYM SAMYM W UE OBOWIĄZUJE NAS TA WYKŁADNIA .!!

 

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY  JEZUS CHRYSTUS  BŁOGOSŁAWI WAM I OBDARZY WIECZNYM SZCZĘŚCIEM

- z człowiekiem jest tak

1.     Poczęcie- połączenie plemnika i komórki jajowej tworzy się zygota i tym momencie otrzymuje dusze od Boga  i jest człowiekiem , każde niszczenie tego życia jest morderstwem .

2.     Narodzenie- człowieka po około 9 miesiącach lub mniej gdy dziecko jest wcześniakiem , kobieta rodzi dziecko , dziecko otrzymuje anioła stróża.

3.     Chrzest święty - zmazywany jest grzech pierworodny i dziecko- człowiek poprzez ten sakrament włączone zostaje do społeczności kościoła .

4.     Komunia święta – do człowieka przychodzi  Pan Bóg Jezus Chrystus w postaci chleba Eucharystycznego – Hostii jest to po słowach konsekracji kapłana ciało Jezusa Chrystusa – że tak jest daje Bóg wielokrotnie znaki poprzez tzw. cuda Eucharystyczne , czyli hostia konsekrowana zamienia się w ciało Jezusa Chrystusa ( mięśnie serca Boga , stwierdzono to już wielokrotnie , cuda te można zobaczyć w wielu miejscach w świecie )

5.     Bierzmowanie człowiek napełniony zostaje Duchem Świętym umocniony zostaje w wierze i otrzymuje dary Duch świętego – nałożenie rąk przez biskupa.

6.     W czasie życia człowiek może korzystać z innych sakramentów kościoła .

7.     Podczas życia  człowieka na ziemi wszystkie jego czyny zapisywane są w księdze życia ( podczas modlitwy widziałem tą księgę ) , księga życia zapisuje to co człowiek czyni i to co w tym czasie myśli , zapisuje też stany ducha . Jak człowiek stanie przed Bogiem to wszystko jest odkryte bo ta księga pokazuje .

8.     Jeżeli człowiek jest Chrześcijaninem ma obowiązek dzielić się Dobrą Nowiną -Ewangelią z innymi ludźmi , to jest wyrazem największej miłości  do drugiego człowieka kierowanie go ku zbawieniu .

9.     Jeśli człowiek ma rodzinę ma obowiązek przekazania wiary w Prawdziwego Boga  -Trójcy Przenajświętszej swojemu potomstwu .

10. Człowiek ma obowiązek jako dziecko Boże wspierać i bronić  Kościół mistyczne ciało Chrystusa .

11. Przez całe życie człowiek powinien mieć czas na rozmowę z Bogiem i dni wyznaczone przez kościół święcić . Nawet jak nie słyszy Boga ma mieć świadomość że Bóg go słucha ( niektórzy słyszą Boga inni nie słyszą ale wszyscy mogą stwierdzić działanie Boże) .

12. Przez całe życie musi być człowiek przygotowany na przejście do życia wiecznego . Dlatego trzeba korzystać z sakramentu pojednania z Bogiem ( spowiedź święta i brać Boga do serca w Eucharystii ).Bo nie-zna człowiek godziny swojej śmierci . Sakrament chorych również służy przygotowaniu człowieka do śmierci , ale też może prze ten sakrament jak sama nazwa mówi człowiek może otrzymać od Boga łaskę zdrowia .

13.  Po śmierci człowieka , Bóg wie kiedy to się stanie czyli rozdzieleniu duszy od ciała człowiek trafia do szczególnego miejsca tzw. świetlisty tunel , wielokrotnie to ludzie stwierdzili.

14. Poprzez  ten tunel dostaje się człowiek do wieczności i staje przed Bogiem widzi i czuje wielką miłość BOGA do siebie .

15. Wtedy otwiera się jego księga życia i człowiek staje w prawdzie i zdaje relacje ze swojego ziemskiego życia tzw. sąd cząstkowy .

16. Wtedy człowiek i jego postępowanie w ziemskim życiu decyduje gdzie spędzi wieczność .

17. Niebo czyli życie z Bogiem pełnia szczęścia .

18. Czyściec kiedy nie jest w pełni doskonały i święty by dostać się do nieba ale podlega już zbawieniu .

19. Wieczne potępienie jak nie chce żyć z Bogiem .

20. Nawrócenie- człowiek podczas całego ziemskiego życia ma szanse się nawrócić, drogę nawrócenia pokazuje kościół (sakrament pojednania ) , Bóg porusza sumieniem by człowiek się nawrócił . Bóg jest Miłosierny i jeżeli człowiek w skrusze serca poprosi o przebaczenie Bóg lituje się nad nim i przebacza nieraz w ostatniej chwili życia . Każdy człowiek  który wierzy w Boga ma szanse się nawrócić czyli poprosić Boga   o litość i miłosierdzie Boże . Bóg pragnie zbawić człowieka bo go kocha i pragnie by był szczęśliwy z nim w niebie .

21.  Każdy człowiek jest przeznaczony do zbawienia bo za każdego człowieka Jezus Chrystus zapłacił swoją Najświętszą krwią.

22. Przez całe życie na ziemi toczy się walka o zbawienie każdego człowieka

23. Bóg przez całe życie daje człowiekowi znaki swojej obecności czy przez kościół czy bezpośrednio czy przez innego człowieka .

24. Bóg jest Panem i Królem Wszechświata jest wszechmogący i przeprowadzi sąd ostateczny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kontakt z właścicielem  strony  po polsku

apostolm@op.pl

 

Jezus chce dotrzeć z Dobrą Nowiną po krańce ziemi

Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl